×

Donavska ali donavska regija • Vprašanje:

  Lepo prosim za odgovor. Ali se donavska regija piše z veliko začetnico ali z malo? Bolj se nagibam k mali, a nisem prepričana. Tudi drugače mi zapis regij dela težave, po SP naj bi bila mala začetnica, v praksi opažam vse pogostejšo rabo velike začetnice ...


  Odgovor:

  Vaša opažanja so točna: regije niso lastna imena, vendar se zaradi prekrivnosti z zemljepisnimi imeni tudi regije vse pogosteje zapisujejo z veliko začetnico.
  V času nastajanja Slovenskega pravopisa 2001 regije niso bile razumljene tako kot danes, torej kot uradne evropske upravne enote ali kot še neobstoječe regije znotraj Republike Slovenije, temveč zgolj kot območja. Regije so danes še v nastajanju, z njimi so povezane tudi strategije. Tako je npr. Podonavska strategija krajše ime za naslov dokumenta Strategija Evropske unije za Podonavje.
  Zemljepisno ime Podonavje je seveda zapisano z veliko začetnico in ga pogosto uporabljamo kar za poimenovanje regije same. Slovenski dokumenti, ki opredeljujejo to strategijo in opisujejo evolucijo nastajajoče regije, dokaj dosledno uporabljajo zapis z malo začetnico, česar za jadransko-jonsko makroregijo ali alpsko makroregijo ne moremo trditi, saj opažamo tudi zapis z veliko začetnico. Ustrezen zapis, tj. v skladu s pravopisnimi pravili, bi bil naslednji:

  • podonavska/donavska regija (Podonavje)
  • alpska makroregija
  • jadransko-jonska makroregija

  Po drugi strani pa z dlje časa trajajočo rabo tudi kratko ime dobiva lastnoimensko vlogo, saj zaznamuje eno, in to točno določeno predmetnost, kar je tudi pogoj za nastanek lastnega imena. Morda smo pri stvarnih imenih nekoliko bolj previdni pri odločanju za veliko začetnico, ker je teh imen, ki so prekrivna z opisnimi poimenovanji, veliko, in želimo zaradi natančnosti izražanja ohraniti čim bolj enoumna poimenovanja. Do uradnega rojstva regij se torej izogibamo rabi velike začetnice, razen če je ime regije prekrivno z zemljepisnim, torej Podonavje.

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.