×

Logarska dolina in Bohinjsko jezero • Vprašanje:

  1. Ali je Logarska dolina le ime doline (torej nenaselbinsko zemljepisno lastno ime) ali obstaja tudi kraj z imenom Logarska Dolina?
  2. Kako to, da so imena pošt lahko tudi nenaselbinska zemljepisna lastna imena, npr. 4265 Bohinjsko jezero?


  Odgovor:

  1. Logarska dolina je ime doline, v kateri je naselbina z imenom Logarska Dolina: prvo je po pravopisni delitvi nenaselbinsko zemljepisno ime, zato se druga sestavina piše z malo začetnico (tako kot v Postojnska jama, Panonska nižina ali Savinjska dolina) , drugo naselbinsko, zato se druga sestavina piše z veliko (tako kot v Gornji Grad, Dolenjske Toplice ali Ptujska Gora). Enakoglasna so še mnoga prvotno nenaselbinska in drugotno naselbinska zemljepisna imena: Robanov kot (dolina) in Robanov Kot (naselje), Črni potok (vodno ime) in Črni Potok (ime več naselij na Slovenskem), Babna reka (potok) in Babna Reka (naselje). Razlika je samo v zapisih, v katerih so uporabljene velike in male črke, v govorni uresničitvi pa lahko predmet, na katerega se nanaša eno ali drugo izgovorjeno, največkrat razberemo iz sobesedila.

  1. Imena pošt niso vedno skladna z naselbinskimi enotami in/ali imeni. Na vprašanje vam bodo verjetno lažje odgovorili na Pošti Slovenije, saj presega kompetence naše svetovalnice.

  Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.