×

Izvor priimka »Češornja« • Vprašanje:

  Moj priimek je Češornja.
  Želim izvedet čim več o izvoru tega priimka.
  Nekaj zapisanega sem našla na lintver.it/cultura-cognomi.

  Zahvaljujem se vam za morebitne informacije.

  Odgovor:

  Priimek Češornja nosi v RS samo pet oseb. Njegovo žarišče je v Breginjskem kotu. Izpričan je v virih s konca 15. stoletja: 1490/1500 Michella vxor Cessorgna (gl. sestavek Boža Zuanella na lintver.it/cultura-cognomi). Priimek še nima zadovoljive razlage. Domnevati je mogoče povezavo z glagoli česati, česrati, čehrati (volno). Morda je Češornja isto kot *Česravec, torej človek, ki grebena, česra (češe) volno z mikalnikom oz. gradašami. Prim. občno ime češarek (in priimek Češarek), ki se tudi povezuje z glagolom česati (F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1, 1976).

  Silvo Torkar (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.