×

Izvor priimka »Istenič«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Istenič.


  Odgovor:

  Priimek Istenič nosi 439 oseb (od tega 244 v osrednjeslovenski regiji), njegovo različico Istinič pa samo 22.

  Na podlagi historičnih zapisov se priimek rekonstruira kot *Justinič, kar je patronimik iz krstnega imen Justin. Premena vzglasja ju- > i- je nastala s preglasom.

  Priimek je izpričan v Lavrovcu (o. Logatec) 1604–1668 Justinitsh, na Vrhu Sv. Treh Kraljev (o. Logatec) 1668 Justinitsh, 1677–1714 Justintschitsch, 1785 Istenetsch.

  Silvo Torkar (november 2014)