×

Je bolje pisati »volilec« ali »volivec«?
 • Vprašanje:

  Kakšno je vaše stališče do dileme volilec/volivec?


  Odgovor:

  Člena 946 in 948 v pravopisnih pravilih SP 2001 določata naslednje:

  - Priponsko obrazilo -lec ima prosto varianto -vec, če je na koncu korena l ali lj: volitivolivec ali volilec, ponavljatiponavljavec ali ponavljalec.

  - Enaka pravila veljajo tudi za pisanje tvorjenk s končnim -ka (bralkapevka, volivka/volilka), -ski (bralskipevski, volivski/volilski), -stvo (bralstvo, pevstvo, volivstvo/ volilstvo) ter za izpeljanke iz tvorjenk na -ec, -ka, -ski in -stvo (bralčev, pevčev, volivčev/ volilčev, bralkin, volivkin/volilkin).

  Zveza »prosta varianta« verjetno pomeni, da lahko poljubno izbiramo med eno ali drugo različico, torej volivec alivolilec.

  V pravopisnem slovarju pa je na prvem mestu volivec kot nadrejena pisna različica.

  Če se glede pogostnosti rabe obeh variant posvetujemo z gradivom, kakršnega prinaša besedilni korpus Gigafida, ugotovimo, da se beseda najpogosteje pojavlja v časopisih in da je – zanimivo – slovarska prioriteta najpogosteje upoštevana v časniku Delo (16.401), volilca pa dopuščajo lektorji časnika Dnevnik (17.816). Razmerje med obema variantama je v prid volivcu (46.127). Volilec se pojavi 30.451-krat.

  Raba torej potrjuje določilo v pravopisnih pravilih.

  Helena Dobrovoljc (april 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.