×

Velika ali mala začetnica: S/sodni svet
 • Vprašanje:

  Zanima me, v katerih primerih se sodni svet lahko piše z veliko začetnico.
  Sodni svet je namreč organ, ki ga določa Ustava RS v 111. členu. V preostali zakonodaji (npr. Zakon o sodiščih) se ga vedno piše z malo začetnico. V zakonodajnem postopku je tudi predlog Zakona o sodnem svetu, kjer je sodni svet tudi z malo začetnico. Gre namreč samo za en organ, ki se dejansko tudi tako imenuje.
  http://www.sodni-svet.si/


  Odgovor:

  Sodni svet pišemo z veliko začetnico, ko gre za (uradno) lastno ime organa; ko je torej izpolnjen pogoj lastno ime -- en denotat.

  V zakonodaji se vedno uporabljajo občnoimenska poimenovanja posameznih organov, saj zakoni opredeljujejo vrste organov, njihove naloge, funcije, umestitev med druge podobne organe ipd. Zato tudi poimenovanja sodni svet, državni zbor in pa celo opisna poimenovanja tipa ministrstvo, pristojno za kulturo ipd. Dejansko gre tudi pri sodni svet (kot vrstno poimenovanje) in Sodni svet le za navidezno prekrivnost, saj je polno ime vašega organa dejansko Sodni svet Republike Slovenije.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.