×

Glavno mesto v Mjanmarju • Vprašanje:


  Glavno mesto Mjanmarja je Nepjido, kot je izgovor v burmanščini, v angleščini je zapisano Naypyidaw. Lahko v slovenščini uporabljamo Nepjido? Po slovenskem pravopisu (pravilo 1118) nelatinične pisave prenašamo v slovensko po načelih za zapisovanje slovenskih glasov in opuščamo prečrkovalne ovinke prek pisav drugih jezikov.

  Videla sem že zapisa Najpjido in Najpjidav.


  Odgovor:

  Ime glavnega mesta Mjanmara (do leta 1989 Burme) je v izvirniku zapisano z nelatinično pisavo kot နေပြည်တော်. Ime je uradno prečrkovano po transkripcijskem sistemu mjanmarske jezikovne komisije kot Nepranytau, včasih tudi Naypyitaw; izgovorjeno pa kot [nèpjìdɔ̀].

  Na spletu in tudi v pisnih virih za slovenski jezik najdemo celo paleto zapisovalnih različic:

  • Najpjidav (časopis Delo).
  • Najpjitav ali Najpjidav ali Naj Pji Tav (www.rtv.slo, Demokracija)
  • Najpjido (Naypjidaw), tudi Nay Pyi Taw ali Naypyitaw (slovenska Wikipedija)

  Če sledimo pravopisnemu načelu, na katero opozarjate tudi sami in pri katerem pri nelatiničnih pisavah uporabljamo fonetični uresničitvi najbližji zapis, ki omogoča tudi slovenščini najbližje pregibanje oz. skladenjsko rabo, potem končni v ni upravičen, zapis mesta pa je Nepjido.

  Varianta Napjido, ki bi morda sledila iz negotovosti pri prečrkovanju iz angleščine po tipu dandi/dendi, kamp/kemp, po izgovoru [nèpjìdɔ̀] tudi ni upravičena.

  Različice, ki jih v Wikipediji – verjetno po vzorcu angleščine (Naypyidaw, uradno črkovanje Nay Pyi Taw, Nepranytau, včasih tudi Naypyitaw) – navajajo v drugih jezikih, kažejo tudi odstopanja od mjanmarskega priporočila. V slovanskih jezikih (češčinaNeipyijto, Nepjito, Nepyito; hrvaščinaNaypyidaw; poljščinaNaypyidaw; ruščinaНейпьидо; srbščinaНејпјидо) je odstopanje od uradnega Nepjido vidno predvsem v prvem zlogu, torej Nejpjido/Najpjido, kar ste opazili tudi sami, če prezremo menjanje soglasnikov t in d.

  Ker v slovenskem pravopisu ob sistemski pravilnosti upoštevamo tudi rabo, ki ob tem imenu sicer ni ustaljena, in pisno tradicijo, ki je pravzaprav ni, saj imena ni kodificiral še noben slovenski pravopis doslej, ne navaja pa ga niti Drago Kladnik v zbirki slovenskih eksonimov, bi upoštevanje rabe govorilo tudi v prid zapisu Nejpjido ob Nepjido. Takih dvojnic v pravopisu pri kodificiranju zemljepisnih imen naselij sicer ne moremo biti veseli, saj govori o izostanku dogovora. Vsekakor bi se razprava v pravopisnih komisiji odvijala ob obeh navedenih različicah.

  Naj za konec opozorim še na zanimivost, ki ste jo zapisali v svojem vprašanju: ime Mjanmar ste sklanjali s podaljšano osnovo, česar v slovenskih priročnikih tudi še ni, se pa pojavlja v rabi vse pogosteje. Take spremembe bo verjetno še bolj razvidno pokazala prenovljena Gigafida, v kateri bo mogoče opazovati jezikovno rabo od leta 2010 dalje.

  [Vprašanje je bilo korigirano 25. aprila 2018: letnica 2001 je bila spremenjena v 2010.]

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.