×

Izrazi s področja geodezije v SSKJ • Vprašanje:

  Zanima me zakaj v SSKJ ni nekaterih strokovnih izrazov s področja geodezije na primer;

  • reper – točka z določeno nadmorsko višino
  • nivelman
  • niveliranje
  • zakoličba


  Odgovor:

  Predstavitev načel pri gradnji SSKJ v uvodnih poglavjih pojasni, da je terminologija v SSKJ upoštevana toliko, kolikor ustreza »obsegu srednje šole«, pri tem opozarjajo, da so iskali tudi potrditve v publicistični ali poljudnoznanstveni rabi.
  Očitno izrazi, ki jih navajate, v obdobju nastajanja SSKJ (70. in 80. leta) niso zadostili merilom, kakršna so si sestavljavci zastavili ob snovanju koncepta slovarja.

  Vrzel med terminološkimi strokami in slovarji splošnega jezika pomaga premostiti portal Fran, kjer ob vpisu v iskalno okence dobite zadetke iz vseh vrste slovarjev, torej tako splošnih kot tudi terminoloških slovarjev.
  Tako npr. izveste naslednje podatke o navedenih besedah:

  • besedo nivelman je mogoče najti tako v SSKJ kot v geografskem terminološkem slovarju;
  • beseda reper je v geografskem terminološkem slovarju;
  • beseda niveliranje je v SSKJ;
  • besede zakoličba ni v slovarjih, ki so na portalu Fran, klik na korpuse (nekoliko nižje na levi strani spodaj) pa prinese npr. podatek, da je beseda zakoličba pogosta v sodobni rabi v raznovrstnih besedilih in bo vključena v novejše slovarje knjižnega jezika.

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.