×

Mesarka ali mesarica? • Vprašanje:

  Zanima me kakšna je pravilna raba naziva, ko gre za žensko, ki dela v mesnici? Je to mesarka, mesarica, kaj tretjega?


  Odgovor:

  V slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001 so se sestavljavci držali načela, da je k vsakemu moškemu vršilcu dejanja, nosilcu stanja, predvsem pa poklicu zaradi naraščajočih družbenih potreb treba dodati tudi žensko obliko.

  Tudi zaradi gradivske stiske v 90. letih so bili v pravopisni slovar tako imenovani feminativi dodani pogosto sistemsko, torej glede na možnosti, ki jih ponuja sistem, v rabi pa niso bili preverjeni. Izjeme so tiste ženske oblike, pri katerih so pravopisci sledili slovarju knjižnega jezika (SSKJ) kot gradivskemu izhodišču. Pri tem naj omenimo, da so feminativi iz te gradivske osnove ženske pogosteje označevali ženske v pomenu ‘n-jeva žena’, npr. gozdarica ‘gozdarjeva žena’. Do danes so se pri poimenovanju ženskih oblik izoblikovali izrazni načini, ki odločitev pravopiscev bodisi potrjujejo (gozdar – gozdarka) bodisi zavračajo (dojenček – deklica dojenček, danes dojenčica).

  Pri ženski obliki samostalnika mesar sta se uveljavili dve obliki: mesarica in mesarka, prva izpeljanka tudi izraz za mesarsko orodje, gl. SSKJ:

  mesaríca -e ž (í) 
  1. mesarska sekira: sekati meso z mesarico; ostra, težka mesarica
  2. star. mesarjeva žena: stara mesarica je umrla

  Mesarica kot izraz za mesarko je znana tudi iz Menartove pesmi Izgubljeni deček.

  Pravopisni slovar pa je leta 2001 uvedel novo obliko: mesarka, ki je do tedaj v normativnih slovarjih ni bilo:

  mesár -ja m z -em člov. (á) kupiti meso pri ~u; poud. Ta zobozdravnik je pravi ~ |brezobziren, grob|
  mesárka -e ž, člov. (á)
  mesaríca -e ž, člov. (í) star. mesarjeva žena
  mesárjev -a -o (á)
  mesaríčin -a -o (ȋ) star.

  Izraz mesarka je danes sprejet tudi v »Slovensko ogrodje kvalifikacij«, tj. enotni sistem za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide v Republiki Sloveniji. Tudi v rabi se ob redkeje rabljeni mesarici vse bolj uveljavlja izraz mesarka (npr. »Pretresljiva izpoved bivše slovenske mesarke: na praksi v klavnici sem doživela pravo grozljivko«, Dnevnik, 22. 11. 2013; Dopoldne v mesnici, popoldne v predelavi, Gorenjski glas, 7. 3. 2012).

  Helena Dobrovoljc (marec 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.