×

Pomen besede »baba« pri Trubarju
 • Vprašanje:

  Je bila beseda baba v srednjeveški slovenščini vrednostno nevtralna ali omalovažujoča beseda (na primer glej pri Trubarju)?


  Odgovor:

  V srednjeveških spomenikih beseda baba ni izpričana, v 16. stoletju pa so jo slovenski protestanti rabili v različnih pomenih (zgledi so iz gesla baba v nastajajočem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, avtor gesla je France Novak):

  1) kot nevtralni izraz za star(ejš)o žensko:

  • Vuzhi Timotea inu vſe Pridigarie, koku, skakouimi beſſedami, oni imaio te ſtare, mlade Ludi, Moshye inu, Shene, Dezhle inu Babe vuzhyti (Trubar, SVETIGA PAVLA LYSTVVI, 1567, str. 58a)

  V tem pomenu je potrjena tudi v Megiserjevem slovarju iz leta 1603:

  • Vetula. Germ. altes Weib/ Vettel. Sclav. ſtara ſhena, baba (Megiser, Theſaurus Polyglottus, 1603, II. knjiga, str. 699)

  Najdemo lahko tudi nekaj slabšalnih rab, vendar slabšalnost izvira iz prilastka (zlodjeva, coprska ...):

  • Ty Sludieui .. ſe tim Neuernim Papeshom .. tim zuperskim ſtarim Babom inu tim Mladim Farskim inu Menishkim Curbom prikaſuio (Trubar, CATEHISMVS SDVEIMA ISLAGAMA, 1575, str. 200)

  2) v pomenu 'ženska, ki pomaga pri porodu', sodobno: babica:

  • INu Egyptouſki Krajl je rekàl Ebrejſkim Babam .. Kadar vy Ebrejſkim Shenam pomagate, inu na Stolci vidite, de je Syn, taku ga vmorite: Aku je pak Hzhy, taku naj shive (Dalmatin, BIBLIA, 1584, I. knjiga, str. 34a)

  3) v pomenu 'materina ali očetova mati', sodobno: stara mati, babica

  • inu ieſt ſmishlauam na to tuio Vero, kir ie pres hynena vtebi, katera ie poprei prebiuala vtui Babi Loidi, inu vtui Materi Euniki, inu ieſt ſem ſaguishan de tudi vtebi (Trubar, SVETIGA PAVLA LYSTVVI, 1567, str. 69b)

  V 16. stoletju je bila torej beseda baba večpomenska, vrednostno nevtralna, morebitna slabšalnost je izvirala iz prilastkov.

  Alenka Jelovšek (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.