×

Vejica ali dvopičje pred alinejnim naštevanjem odvisnih stavkov
 • Vprašanje:

  Ko sem brala nek članek je v njem pisalo: Cilj raziskave je ugotoviti. Besedi ugotoviti je sledila vejica in potem je sledilo besedilo v novi vrstici (enter) z naštevanjem alinej.

  Zanima me ali je za besedo ugotoviti dvopičje ali vejica in zakaj.


  Odgovor:

  Napovednemu stavku pri alinejnem naštevanju sledi dvopičje. V primeru, ki ga navajate, bi bila vejica skladenjsko ustrezno ločilo, če bi se poved nadaljevala v isti vrstici; ker je na skladenjsko ustreznem mestu, ste se sploh začeli spraševati, ali lahko nadomesti dvopičje. Če bi bil napovedni stavek nekoliko daljši, pa bi tudi vas vejica na mestu dvopičja gotovo zmotila, npr. Cilj raziskave je ugotoviti, ali: [...].

  Tina Lengar Verovnik (april 2017)