×

Vejica za besedno zvezo »glede na navedeno«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v tem stavku za besedno zvezo glede na navedeno vejica:
  Glede na navedeno je treba izhajati iz vsebine posamezne transakcije.


  Odgovor:

  Ne, vejice v tem primeru ne pišemo. Glede na navedeno je besedna zveza, ki ne vsebuje nič takega, zaradi česar naj bi za njo pisali vejico: v njej sta prislovna zveza glede na in izpridevniški samostalnik navedeno, brez glagola in torej tudi ne v stavku.

  Mogoče zavaja pogosta podaljšava zveze glede na s kazalnim zaimkom to, za katerim se vejica zagotovo piše, če mu sledi pojasnilo v stavku. Tako bi bilo tudi s primerom iz vprašanja, če bi ga – stilistično sicer na slabše, morda pa tudi pomensko natančneje – preoblikovali takole (navedeno > to, kar sem navedel ipd., torej z glagolom in v stavku):

  • Glede na to, kar smo navedli, je treba izhajati iz vsebine posamezne transakcije.

  Peter Weiss (april 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.