×

Sklon samostalnika ob dvojnem predlogu
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj je pravilneje:

  • Vabljeni na prijetno druženje ob in z domačim jezikom.
  • Vabljeni na prijetno druženje ob domačem jeziku in z njim.

  Kako torej ravnamo v tem in podobnih primerih?


  Odgovor:

  Tradicionalno pravilo, ki ga pravopisi in tudi slovar knjižnega jezika ponavljajo iz izdaje v izdajo, pravi, da ne smemo povezati z veznikom in dveh predlogov pred istim samostalnikom, če se ta dva predloga vežeta z različnima sklonoma. Nepravilno je zapisati pred, med in po vojni, temveč bi naj bilo: pred vojno, med njo in po njej.

  in vez.
  I. med členi v stavku 1. za vezanje dveh istovrstnih členov: oče in sin sta zdoma; prinesi kruha in sira; pospravi krožnike in kar je še na mizi; ves moker in premražen; ravnaj počasi in previdno; duh po mesu in (po) žganju / elipt. ne ve, ali in kdaj naj pride; neprav., med predlogoma, ki se vežeta z različnima sklonoma pred in po uporabi pred uporabo in po njej
  Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si.

  Vašo poved bi – sledeč tradicionalnim normativnim določilom – torej zapisali kot Vabljeni na prijetno druženje ob domačem jeziku in z njim.

  Omenimo še odstopanje od navedenega:
  Pri zahtevnejših povedih, tj. skladenjsko bolj zapleteno grajenih, se zgodi, da se ne zavedamo različnih sklonov ob vezavi. Nataša Logar v svojem jezikovnem kotičku z naslovom »Hoditi po in čez progo« navaja primer Parlament naj zakonsko uredi proces oblikovanja, odločanja, izvajanja in ocenjevanja nacionalnovarstvene politike, ob katerem se nenatančnemu bralcu rado izmuzne, da bi se morala poved glasiti: Parlament naj zakonsko uredi proces oblikovanja, izvajanja in ocenjevanja nacionalnovarstvene politike ter proces odločanja o njej. V takih primerih se tradicionalno pravilo – ki je sicer navedeno pri vezniku in, kadar povezuje malobesedne skladenjske enote – tudi opušča, napake pa se skoraj ne zavedamo.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.