×

Kako je prav: »na Socerbu« ali »v Socerbu«
 • Vprašanje:

  Katera raba je ustreznejša oziroma pravila
  V Socerbu so obiskali Sveto jamo ali NA Socerbu.
  Ustavili so se V Socerbu ali NA Socerbu.


  Odgovor:

  Sodeč po priročniku Slovenska krajevna imena (1985) se ob imenu kraja in gradu Socerb uporablja predlog v in ne na. Staro ljudsko ime kraja je po podatkih istega priročnika in Krajevnega leksikona Slovenije I (1968) Strmec.

  Morda se nihanje glede uporabe predloga stopnjuje zaradi vasi in gradu Socerb ter vzpetine, na kateri sta ... Raba namreč kaže na zglede kot: Snemali smo v Piranu, Lipici in na gradu v Socerbu.

  Silvo Torkar, Helena Dobrovoljc (april 2017)