×

Zapis in sklanjanje imena »Gozd - Martuljek«
 • Vprašanje:

  Ali se piše Gozd - Martuljek z vezajem ali brez? Kako se sklanja v mestniku?


  Odgovor:

  Gozd - Martuljek kljub temu, da ime ne povezuje dveh naselbin, temveč naselbino in potok, uvrščamo med tako imenovana »dvojna imena« (npr. Šmarje - Sap, Videm - Dobrepolje ipd.), ki jih pišemo z nestičnim vezajem. To ločilo med dvema imenoma govori o sklonljivosti obeh sestavin.

  Sklanjatev pa poteka takole:
  im. Gozd - Martuljek,
  rod. Gozda - Martuljka,
  daj. Gozdu - Martuljku,
  tož. Gozd - Martuljek,
  mest. v Gozdu - Martuljku,
  or. z Gozdom - Martuljkom.

  Helena Dobrovoljc (april 2013)