×

Ujemanje v stavku z neštevnim osebkom: »Sneg je padavina«
 • Vprašanje:

  Katera definicija snega je pravilna?
  Sneg so padavine v obliki snežink. ALI Sneg je padavina v obliki snežink.

  V SSKJ piše, da se samostalnik padavina navadno uporablja v množini, tudi v pomenski razlagi besede sneg v SSKJ je ta samostalnik uporabljen v množini. V Geografskem terminološkem slovarju je geslo padavina (v ednini) in v sestavku so podpomenke sneg, dež, sodra, toča.


  Odgovor:

  Na vprašanje ste v precejšnji meri odgovorili že sami.

  SSKJ pri samostalniku padavina opozarja, da se navadno rabi v množini; ta samostalnik nato skladno s tem rabi v množini v pomenski razlagi vseh tipov padavin: dež, sneg, sodra, toča, babje pšeno itd.
  Ugotovitev o navadno množinski rabi potrjuje tudi stanje v sodobnem gradivu: v korpusu Gigafida je na slabih 23.000 absolutnih pojavitev besede padavina oblik, ki so samo edninske, izrazito malo: "padavina" (prečiščeno okoli 76), "padavini" (prečiščeno 2), "padavino" (2). Pri tem zlasti oblika "padavina" najpogosteje nastopa v časopisih in revijah, vendar predvsem v križankah.

  • Po drugi strani Geografski terminološki slovar samostalnik padavina navaja samo v ednini, enako potem velja za njeno rabo v definicijah pojmov dež, sneg, toča itd.
  • So pa padavine v množinski obliki iztočnica v Geološkem terminološkem slovarju (prim. padavine).
  • V Slovenskem smučarskem slovarju najdemo geslo snežne padavine , medtem ko v definiciji naravnega snega najdemo padavino v ednini (prim. naravni sneg).
   Pri iskanju po besedah v definiciji po različnih terminoloških slovarjih na Terminologišču se padavina pojavlja v 16 primerih, padavine pa v 32.

  Terminološki priročniki se pri slovničnih podatkih in podatkih o rabi navadno omejujejo le na najnujnejše. Tako je ob obliki iztočnice padavina brez opozorila o navadno množinski obliki v rabi zaradi sistemske usklajenosti edninska oblika nato uporabljena v vseh podpomenkah. Naj opozorimo, da je tudi v SSKJ sama iztočnica padavina v ednini, ob opozorilu o navadno množinski obliki v rabi pa je nato v razlagi podpomenk lahko uporabljena množinska oblika, kar je rabi in tipu slovarja (informativno-normativni) ustrezno.

  Ob vsem naštetem je torej uporaba glede na rabo tipične množinske ali izrazito redkejše edninske stvar odločitve: ker edninska oblika vendarle obstaja, je iztočnica v ednini (padavina). Če je nato v slovarskem sestavku, ki ga padavina uvaja, pojasnjeno, da je običajna raba množinska, je pri podpomenkah najbolj smiselno uporabiti glede na rabo ustreznejšo množinsko obliko. Če pa ne, bi ob potrebi po sistemski usklajenosti zlasti v terminološkem slovarju prej nepojasnjena množinska oblika v razlagi podpomenk lahko povzročila nejasnost. Vmesna možnost bi bila pri razlagah podpomenk oblika padavin. S tem bi opozorili, da razlagamo tip/obliko izhodiščnega pojava, množinska oblika v rodilniku pa bi dobro odražala rabo (v korpusu Gigafida oblika "padavin": slabih 10.000 absolutnih pojavitev glede na slabih 23.000, torej skoraj polovica).

  Če povzamemo:
  Definicija se lahko glasi:
  a) sneg so padavine v obliki snežink,
  b) sneg je padavina v obliki snežink.

  Prva zaradi množinske oblike padavine zveni najbolj običajno, druga je boljša, če ob iztočnici padavina ni pojasnila, da se rabi zlasti v množini.
  Če definicije ne potrebujete za slovar, bi se lahko glasila tudi: sneg je vrsta/tip itd. padavin v obliki snežink.

  Domen Krvina (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.