×

Srečanje skladenjske in neskladenjske pike
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno postavi pika (vprašaj, klicaj) v stavku, ki se konča z d. o. o. ? Npr.: Podjetje je v preteklem letu največ poslovalo s KLIMO d. o. o. . Ali je pravilno zapisano zgoraj, ali pride tukaj na koncu pika brez presledka, ali sploh ne?


  Odgovor:

  Na vaše vprašanje odgovarjajo pravopisna pravila v členu 260, kjer je zapisano, da »dveh zaporednih pik (neskladenjske in skladenjske) navadno ne pišemo«, npr. Prišli so vsi: Jakob, Marija, Mojca, Andrej itd. To pomeni, da pika iz okrajšave na koncu povedi nadomešča končno piko, torej:

  Podjetje je v preteklem letu največ poslovalo s KLIMO, d. o. o.

  Kadar je kot končno ločilo uporabljen vprašaj (ali klicaj), se okrajšavna pika ohranja:

  Kdaj so prodali d. o. o.?

  Helena Dobrovoljc (april 2013)


Prijavite se za odgovor