×

Večbesedni veznik »kljub temu da« in raba vejice
 • Vprašanje:

  Vem, da je pravilno Kljub temu da sem šel v trgovino, nisem prinesel kruha. – torej brez vejice (v tem kontekstu, ker je večbesedni veznik). Vendar sem v dvomih, kako je s tem pri Kljub dejstvu da je bila ena izmed najboljših smučark, je na današnji tekmi odstopila. Ali je v drugi povedi za 'dejstvu' vejica?


  Odgovor:

  Vaša primer sta skladenjsko različna.

  1. Kljub temu da sem šel v trgovino, nisem prinesel kruha.
   V prvem primeru gre res za večbesedni veznik kljub temu da, ki pa ni vedno pisan brez vejice pred da. O tem, kdaj je ta večbesedni veznik sopomenski s čeprav (in ga torej ne pišemo z vejico), kdaj pa kljub temu opravlja vlogo kazalnika da-stavka, ki mu sledi (in je pred njim seveda vejica), so pisali že mnogi jezikoslovci. Nekateri trdijo, da je stava vejice mogoča le v začetni poziciji povedi, drugi jo povezujejo s stavčnofonetično realizacijo (vejica v primeru kadenčne intonacije in premora pred mestom, ki ga označuje). Marta Kocjan Barle, ki je v monografiji Pravopisna razpotja problematiko večbesednih enodelnih veznikov temeljito opisala, pa pravi, da "[n]a stavo vejice vplivata pomen, odvisen od sobesedila, členkov, in tudi stavčna zgradba" (str. 69).

  2. Kljub dejstvu, da je bila ena izmed najboljših smučark, je na današnji tekmi odstopila.
   V vašem drugem primeru pa ne gre za (večdelni) veznik, temveč je kljub rabljen kot samostojen predlog, ki stoji pred samostalnikom v dajalniku. Temu samostalniku, tj. dejstvu, nato sledi da-stavek, ki ima vlogo stavčnega prilastka, saj odgovarja na vprašanje katero dejstvo? (da je bila ena izmed najboljših smučark). Vejica bi na tem mesu stala tudi, če bi pred samostalnikom stal kateri drug predlog, npr. Ob dejstvu, da ... ali Zaradi dejstva, da ...

  Tina Lengar Verovnik (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.