×

Decimalno številčenje poglavij: ob arabskih števkah rimske ali črke
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali velja isto pravilo o izpustu končne pike tudi v primeru kombiniranega zapisa, ko gre za rimsko število in arabsko, primer:
  I. Poročilo
  I.1. Pregled uspešnosti
  I.2. Analiza
  I.2.1. Področja
  ALI zapišemo:
  I. Poročilo
  I.1 Pregled uspešnosti
  I.2 Analiza
  I.2.1 Področja


  Odgovor:

  Slovenska pravopisna pravila o tehnično rabljeni stični piki med desetično označenimi deli besedila (ali npr. naslovih, npr. 5.11.1.2) govorijo v členu 216, ne omenjajo pa položajev, ko je arabska številka zamenjana s črko ali rimsko številko. Vendar praksa kaže, da tudi v teh primerih uporabljamo stično piko.

  Z vidika tehničnega urejanja ima decimalna (desetiška) ureditev števil funkcijo, s katero označujemo hierarhijo v besedilih (tako 5.11.1.2 lahko pomeni 5. poglavje, 11. razdelek, 1. podpoglavje, 2. odstavek in podobno). Veliko revij zato opozarja na to, da decimalno številčenje uporabljamo samo pri člankih z zapleteno hierarhijo podnaslovov, oziroma opozarja na nepreglednost prevelike globine. A tudi zamenjava katerega od števil z rimsko številko ali črko ne bi smela spremeniti tehničnega dogovora, na osnovi katerega lahko razberemo omenjeno hierarhijo. V nekaterih anglosaških tehničnih uredniških priročnikih (npr. Chicago Manual of Style) celo priporočajo, da se označevanje slik in preglednic razlikuje od oznak besedila, npr. A.1, A.2; B.1 itd., stičnost pike pa ostane enaka.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.