×

Sklanjatev priimka »Lefevere« in imena kraja »Grand Portage«
 • Vprašanje:

  Prosim za nasvet sklanjatve priimka Lefevere (celotno ime: Peter Paul Lefevere) in
  imena kraja Grand Portage.


  Odgovor:

  Peter Paul Lefevere se je v začetku 19. stoletja rodil v Belgiji, nato pa kot misijonar in kasneje škof deloval v Združenih državah Amerike. Pri izgovoru njegovega priimka si lahko pomagamo z drugim primerom, in sicer z imenom André Lefevere. Gre za teoretika prevajanja, ki se je sredi 20. stoletja prav tako rodil v Belgiji, predaval in živel pa v Združenih državah Amerike. Po zvočnih podatkih s spletnih strani, ki ponujajo tako angleški kot francoski izgovor njegovega imena, priimek Lefevere angleško govoreči izgovarjajo kot [lefevír], francosko govoreči pa kot [lǝfevêrǝ]. V poslovenjeni različici bi kot izhodišče bržkone vzeli izvirni, tj. francoski izgovor, pri čemer se končni polglasnik v izgovoru izpusti [lǝfevêr]. Ime zato sklanjamo kot Lefevere Lefevera, svojilni pridevnik je Lefeverov. Tako sklanjanje je najbolj razširjeno v rabi. Oblikoslovna dvojnica, ki jo pričakujemo in je mogoča, je Lefevere Lefeverja, a je v rabi ni mogoče zaslediti.

  Glede imena Grand Portage v ZDA pravopisna pravila v členu 857 pravijo, da prve sestavine v večbesednih prevzetih imenih ne sklanjamo, če jo občutimo kot pridevnik, ki se ne sklanja z glasovnimi končnicami. Pri imenu Portage pa končni (nemi) e varuje izgovor g-ja kot [dž], torej [portidž], in se zato pri sklanjanju ohranja (enako kot pri imenu George): Grand Portage, Grand Portagea, Grand Portageu, Grand Portage, pri Grand Portageu in z Grand Portageem (prvi e je del osnove, drugi je del preglašene končnice – za glasom [dž] se namreč pojavlja končnica -em in ne -om).

  Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.