×

Svojilni pridevniki iz lastnih imen: Edijev, Tinetov in Gregorjev
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako najlažje prepoznati izjeme pri tvorjenju svojilnih pridevnikov?
  Konkretno, zakaj je npr. EdiEdijev pravilno in ne Ediov?
  Zanima me tudi, v katerih primerih se dodaja t? Npr. TineTinetov.
  Kaj pa je s pridevniki iz moških imen, ki se končajo na -r? Ali se vsa tvorijo po vzorcu GregorGregorjev?


  Odgovor:

  Pri tvorbi tovrstnih svojilnih pridevnikov izhajamo iz rodilniške oblike samostalnika (prim. člena 926 in 927 v SP 2001), zato se pri samostalnikih, ki v odvisnih sklonih osnovo podaljšujejo, podaljšava (npr. soglasnik j) ohrani tudi pri svojilnem pridevniku (npr. Edijev, Francijev, Janijev; Gregorjev, Hotimirjev, Oliverjev; Tinetov, Binetov, Nacetov).
  Če se osnova (ali podaljšek osnove) končuje na t. i. funkcijsko mehke soglasnike (c, j, č, ž, š, ), svojilne pridevnike tvorimo z obrazilom -ev.
  Moška imena, ki se v imenovalniku ednine končujejo na soglasnik r in v odvisnih sklonih osnove ne podaljšujejo, tvorijo svojilni pridevnik z dodajanjem obrazila -ov (npr. Borov).
  Pri imenih, ki v imenovalniku ednine izkazujejo neobstojni polglasnik, pa ta polglasnik pri pregibanju (in tvorbi svojilnega pridevnika) odpade (npr. Petrov).

  Tanja Mirtič (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.