×

Kako slovenimo besedo »chemitrail«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, s katerim izrazom bi zapisali chemitrail? Ali obstaja kakšna domača ustreznica ali pa se piše dobesedno chemitrail in se potem sklanja po vzorcu prve moške sklanjatve?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje je sicer terminološko, a le pogojno, saj uradna znanost pojava, ki ga imenujete, ne priznava. Več o tem npr. na Arsovi spletni strani: <http://www.arso.gov.si/vreme/vprašanja in odgovori/>

  Govorimo o namenskem dodajanju škodljivih kemičnih snovi, ki naj bi jih neuradno spuščala v zrak letala.

  V neizdanem gradivu za Letalski slovar, ki ga hranimo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, angleške besede chemtrail ni, najdemo pa geslo:

  kondenzacíjska sléd -e sledí ž vidna sled kondenzirane vlage za letalom, ki leti zelo visoko ang.: condensation trail

  Po analogiji s to besedo (condensation trail oz. contrail) je nastala tudi angleška beseda chemtrail. Na spletu se za chemtrail pojavljata dve slovenski obliki, in sicer kemični rep in kemična sled. Zaradi analogije z zvezo kondenzacijska sled bi bila ustreznejša kemična sled, pri čemer se je treba zavedati, da je kondenzacijska sled termin, kemična sled pa ne.

  Mojca Žagar Karer (april 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.