×

Kako slovenimo besedo »chemitrail«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, s katerim izrazom bi zapisali chemitrail? Ali obstaja kakšna domača ustreznica ali pa se piše dobesedno chemitrail in se potem sklanja po vzorcu prve moške sklanjatve?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje je sicer terminološko, a le pogojno, saj uradna znanost pojava, ki ga imenujete, ne priznava. Več o tem npr. na Arsovi spletni strani: <http://www.arso.gov.si/vreme/vprašanja in odgovori/>

  Govorimo o namenskem dodajanju škodljivih kemičnih snovi, ki naj bi jih neuradno spuščala v zrak letala.

  V neizdanem gradivu za Letalski slovar, ki ga hranimo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, angleške besede chemtrail ni, najdemo pa geslo:

  kondenzacíjska sléd -e sledí ž vidna sled kondenzirane vlage za letalom, ki leti zelo visoko ang.: condensation trail

  Po analogiji s to besedo (condensation trail oz. contrail) je nastala tudi angleška beseda chemtrail. Na spletu se za chemtrail pojavljata dve slovenski obliki, in sicer kemični rep in kemična sled. Zaradi analogije z zvezo kondenzacijska sled bi bila ustreznejša kemična sled, pri čemer se je treba zavedati, da je kondenzacijska sled termin, kemična sled pa ne.

  Mojca Žagar Karer (april 2013)