×

Sklanjanje imena »Klemen Nonko«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo moški priimek, ki se konča na -o, npr. Klemen Nonko?


  Odgovor:

  Moške samostalnike na -o sklanjamo po 1. moški sklanjatvi (tip korak koraka koraku …: Nonko Nonka Nonku …). V pogovornem jeziku tem imenom pogosto podaljšujemo osnovo s t (Nonko Nonkota), vendar je po pravilih slovenskega pravopisa ta način pregibanja omejen na govor.

  Ime Klemen lahko sklanjate na dva načina, in sicer kot Klemen Klemena (ob premičnem naglasu, tj. če je v rodilniku naglašen drugi e) in Klemen Klemna (če tudi v rodilniku naglas ostaja na prvem e).

  Zvezo imena in priimka, ki ju navajate, v knjižnem jeziku sklanjamo torej takole:

  Klemen Nonko

  Klemena/Klemna Nonka

  Klemenu/Klemnu Nonku

  Klemena/Klemna Nonka

  Klemenu/Klemnu Nonku

  Klemenom/Klemnom Nonkom

  Helena Dobrovoljc (april 2013)