×

Sklanjanje imena »Klemen Nonko«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo moški priimek, ki se konča na -o, npr. Klemen Nonko?


  Odgovor:

  Moške samostalnike na -o sklanjamo po 1. moški sklanjatvi (tip korak koraka koraku …: Nonko Nonka Nonku …). V pogovornem jeziku tem imenom pogosto podaljšujemo osnovo s t (Nonko Nonkota), vendar je po pravilih slovenskega pravopisa ta način pregibanja omejen na govor.

  Ime Klemen lahko sklanjate na dva načina, in sicer kot Klemen Klemena (ob premičnem naglasu, tj. če je v rodilniku naglašen drugi e) in Klemen Klemna (če tudi v rodilniku naglas ostaja na prvem e).

  Zvezo imena in priimka, ki ju navajate, v knjižnem jeziku sklanjamo torej takole:

  Klemen Nonko

  Klemena/Klemna Nonka

  Klemenu/Klemnu Nonku

  Klemena/Klemna Nonka

  Klemenu/Klemnu Nonku

  Klemenom/Klemnom Nonkom

  Helena Dobrovoljc (april 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.