×

Podredni stavek za veznikom »in« ter uporaba vejice
 • Vprašanje:

  Zanima me uporaba vejice v primeru, ko je podredni stavek za in, npr.:

  ... kakšna je omejitev in(,) kot rečeno, kako sploh je ...

  Ali je potrebno uporabiti vejico ali ne oziroma ali sta pravilna oba načina?

  Odgovor:

  V primeru, ki ga navajate, ni bistveno to, da vezniku in sledi podredni stavek, temveč to, da ima ta skladenjsko vlogo vrivka. Vrivki so lahko stavčni ali nestavčni, skupno pa jim je to, da jih (kot pove že ime) vrinemo v prvotni tok povedi, in to kjerkoli. Označimo jih lahko z vejicami, pa tudi s pomišljaji ali celo oklepaji:

  ... kakšna je omejitev in, kot rečeno, kako sploh je ...
  ... kakšna je omejitev in -- kot rečeno -- kako sploh je ...
  ... kakšna je omejitev in (kot rečeno) kako sploh je ...

  Kadar ste v dvomih, ali oziroma kje vejico napisati, pri vrivku torej pomaga poskus zamenjave s katerim od drugih možnih ločil.

  Tina Lengar Verovnik (april 2017)


Prijavite se za odgovor