×

Podredni stavek za veznikom »in« ter uporaba vejice
 • Vprašanje:

  Zanima me uporaba vejice v primeru, ko je podredni stavek za in, npr.:

  ... kakšna je omejitev in(,) kot rečeno, kako sploh je ...

  Ali je potrebno uporabiti vejico ali ne oziroma ali sta pravilna oba načina?

  Odgovor:

  V primeru, ki ga navajate, ni bistveno to, da vezniku in sledi podredni stavek, temveč to, da ima ta skladenjsko vlogo vrivka. Vrivki so lahko stavčni ali nestavčni, skupno pa jim je to, da jih (kot pove že ime) vrinemo v prvotni tok povedi, in to kjerkoli. Označimo jih lahko z vejicami, pa tudi s pomišljaji ali celo oklepaji:

  ... kakšna je omejitev in, kot rečeno, kako sploh je ...
  ... kakšna je omejitev in -- kot rečeno -- kako sploh je ...
  ... kakšna je omejitev in (kot rečeno) kako sploh je ...

  Kadar ste v dvomih, ali oziroma kje vejico napisati, pri vrivku torej pomaga poskus zamenjave s katerim od drugih možnih ločil.

  Tina Lengar Verovnik (april 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.