×

Kako je bolje: »prijaviti se v portal« ali »na portal«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako bi se pravilneje reklo:
  Prijava na (spletni) portal
  ali
  Prijava v (spletni) portal.

  V Gigafidi (ali morda na Gigafidi) najdem za oboje približno enako število zadetkov.


  Odgovor:

  Mnogi slovenski glagoli (pa tudi pridevniki in izglagolski samostalniki) izkazujejo vezljivost z različnimi predlogi. Včasih je izbira med njimi (navadno sta sicer le dva) poljubna, v nekaterih primerih pa gre lahko za pomenske odtenke ali tudi večje razlike. Na vprašanja glede izbiranja med predlogoma na in pri (npr. na/pri upravni enoti) ter na in v (npr. na/v šoli), pa tudi med drugimi predlogi, smo v svetovalnici že večkrat odgovarjali -- vprašanja in odgovore najdete v meniju Kategorije, kjer izberete Oblikoslovje, nato pa razdelka Predlog in Vezljivost.

  Odgovarjali pa smo tudi na vprašanje, podobno vašemu, le da je šlo za glagol prijaviti se: Predlog »za« in »na« v zvezi z glagolom »prijaviti se«. Pri tvorbi glagolnika (tj. izglagolskega samostalnika) se vezljivostne lastnosti pogosto ohranjajo, zato zadnji del odgovora, ki ga spodaj navajam, gotovo drži tudi za vprašanje, ali je ustreznejša prijava v ali na portal:

  V pravopisnem slovarju zaznamo le vezljivost glagola prijaviti se s predlogom za, ne pa tudi z danes precej bolj pogostim na (v SSKJ le prijaviti koga na kaj, ne pa tudi prijaviti se/sebe na kaj). Razmerje v rabi glede na korpus Gigafida je namreč v prid slednjemu: prijaviti se na (10.471), prijaviti se za (2.460), kar bo treba uveljaviti tudi ob posodobitvi tega priročnika, ob tem pa navesti, da se v drugih pomenih ('vpisati se, logirati se') se pojavlja tudi vezava s predlogom v ali z (prijaviti se v sistem, računalnik; prijaviti se z geslom).

  Preverjanje v Gigafidi kaže, da se pri tipičnih samostalnikih, povezanih z informacijsko-komunikacijsko (digitalno) dobo, za samostalnikom prijava sicer pojavlja tudi predlog na, a je v splošnem veliko redkejši od predloga v (v oklepajih so zapisane absolutne pojavitve v korpusu):

  prijava v omrežje (56) : prijava na omrežje (5)
  prijava v računanik (27) : prijava na računalnik (6)
  prijava v sistem (224) : prijava na sistem (6)
  prijava v aplikacijo (2) : prijava na aplikacijo (0)
  prijava v portal (7) : prijava na portal (9)

  Kot vidite, je pri besedi portal, za katero sprašujete, razmerje sicer res bolj ko ne enakovredno, a je primerov številčno zelo malo; če gledamo širšo sliko, pa se za pomen 'vpis, login', uveljavlja zveza prijava v (in prijaviti se v).

  Tina Lengar Verovnik (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.