×

Krajšanje besedne zveze »zborni jezik«
 • Vprašanje:

  V besedilu sem zasledila, da je avtorica besedno zvezo zborni jezik, skozi celotno besedilo zapisovala kot ZJ (brez končnega ločila in z velikimi črkami). Zanima me, če je takšna okrajšava pravilna in zakaj.


  Odgovor:

  Če je avtorica uvodoma (z izpostavkom – v nadaljevanju, dalje …) predstavila, da bo v svojem delu pogosto ponavljajočo se zvezo ali besedo zborni jezik okrajšala oz. spremenila v kratico, to ne bi smelo povzročati težav pri razumevanju napisanega, četudi ta kratica zunaj ozko strokovnih krogov oz. besedil (npr. Toporišič v Stilnost in zvrstnost kot zj) ni uveljavljena.
  Krajšanje, ki ni omejeno le na kratice, temveč ga pogosto srečujemo v obliki okrajšav, npr. v leksikonskih in enciklopedijskih knjižnih izdajah, imenujemo priložnostno. Tudi kratica ZJ je v opisanem kontekstu zgolj le priložnostna.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)