×

Sklanjanje besed z opuščajem
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja samostalnik z opuščenim samoglasnikom, npr. Primor'c, Štajer'c ..., če je to ime izdelka ali družbe, ne le ime prebivalca.
  Je pravilno Primor'ca ali Primorca?


  Odgovor:

  Opuščaj na mestu polglasnika, zapisanega z e, je seveda upravičen le tedaj, ko tega polglasnika ne želimo zapisati z e, s čimer poudarjeno približamo zgolj zapis fonetični uresničitvi: Primorec > Primor’c.
  Izgovor je za obe obliki zapisa – Primorec in Primor’c – enak.
  Ob sklanjanju v odvisnih sklonih (Primorec, Primorca, Primorcu …; Štajerec, Štajerca, Štajercu …) ta polglasnik izgine (gre za t. i. neobstojni polglasnik), zato ni potrebe, da bi ga tudi v zapisu še naprej označevali z opuščajem.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.