×

Ujemanje samostalnika »vodja« s povedkom
 • Vprašanje:

  Naleteli sva na dilemo glede oblike pridevniške besede ob samostalnikih, sklanjanih po 2. moški sklanjatvi (denimo vodja) – in tudi oblike glagola v povedku ob tovrstnih samostalnikih.
  Kaj od naslednjega je normativno?

  • Obe vodji sta bili učinkoviti.
  • Oba vodji sta bila učiinkovita.
  • Obe vodji sta bila učinkovita.

  Samostalnik se nanaša na osebo moškega spola.
  Prosiva za razlago.


  Odgovor:

  Ob zavedanju, da samostalnik vodja sklanjamo po 1. ženski (vodja vodje vodji …) ali 2. moški sklanjatvi (vodja vodja vodju …) in da gre za osebo moškega spola, je mogoče uporabiti obliko pridevnika obe vodji ali oba vodja.

  Ujemanje s povedkom je podobno, vendar dopušča več možnosti. Navadneje je, da se povedek uravnava po slovnično nakazanem spolu, torej:

  • obe vodji sta bili učinkoviti,
  • oba vodja sta bila učinkovita.

  Če pa je poved bolj zapletena ali če se na osebek prve povedi nanaša povedek naslednje povedi, torej govorimo o razdalji, se težnja po slovničnem ujemanju lahko umakne in sledimo logičnemu spolu, kar je bilo ugotovljeno že v Toporišičevi slovnici:

  • obe vodji sta bila učinkovita,

  npr. v povedi oz. strukturi obe vodji bosta plesala:

  Klemen Bergant je povedal, da je obe vodji izbral, ker sta na »njegovi valovni dolžini«. S tem ni mislil, da bosta »plesala tako, kot bo on igral«, temveč, da imata enake zamisli o delu z reprezentančnimi selekcijami.

  Podobno je pogosto mogoče opazovati pri samostalniku dekle, npr.:

  Dekleta so slutila, da je kršil ukaze, čeprav se niso zavedala, kako težka kazen mu grozi. Hvaležno so ga objele in odšle iz obmejne postojanke.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.