×

Slovenski prevod za angleško besedo »banner«
  • Vprašanje:

    V mojem krogu je trenutno vse pogosteje uporabljena beseda baner, ki je v izvirniku angleški banner in tudi pomensko jo uporabljajo za iste zadeve. Gre za oblikovalske izdelke, ki se lahko kot vstavki dodajajo v dopise, na plakate, tudi zastava bi lahko imela takšno podobo. Besede iz prevoda nekako nekako ne sedejo v uho: zastava, znak, simbol. Bi se našla še kakšna?


    Odgovor:

    To bi bila pásica. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2012) pravi: ‘oglas v tiskanem ali elektronskem mediju, navadno na stalnem mestu v obliki majhnega pravokotnika’, enako priporočata tudi Islovar (http://www.islovar.org/islovar) in slovenska Wikipedija (https://sl.wikipedia.org/wiki/Pasica). Z ustreznim pridevnikom ali na kak podoben način lahko jedrni samostalnik opredelimo natančneje (oglasna, spletna, reklamna pasica, e-pasica ipd.).

    Peter Weiss (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.