×

Velika začetnica za vrstilnim števnikom pri imenih prireditev
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je s prenosom veliek začetnice imena festivala, dogodka, če pred njim stoji vrstilni števnik: Slovenski dnevi knjige, 22. slovenski dnevi knjige, Avtomobilski salon Slovenije, 24. avtomobilski salon Slovenije. Uporabljata se namreč kar obe obliki, v SP pa nisem našla nobene objasnitve tega problema.


  Odgovor:

  O vprašanju, ki ga zastavljate, je pred časom že razpravljala Pravopisna komisija pri SAZU IN ZRC SAZU ob prenovi pravopisnega poglavja o rabi velike oz. male začetnice. Odločili smo se za naslednji predlog:

  Stvarno ime ohranja VELIKO začetnico, kadar ga spremlja spredaj stoječi vrstilni števnik kot spremenljivo dopolnilo: 17. Ljubljanski maraton, 22. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture.
  Ubesedeni vrstilni števnik pišemo z veliko, če je del lastnega imena: Četrta osnovna šola Celje.

  Tako sestavljena imena je treba ločevati od vrstnih poimenovanj prireditev, zapisanih z MALO začetnico: XII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev, 23. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, 57. zasedanje Mednarodnega statističnega inštituta, enako malo začetnico ohrani tudi ubesedeni vrstilni števnik: dvanajsto regijsko srečanje mladih raziskovalcev.

  Obe stvarni imeni, ki ju navajate, sta tudi imeni prireditev, zato raba vrstilnega števnika pred imenom ne vpliva na začetnico: (24.) Avtomobilski salon Slovenije.
  Cikličnost prireditve Slovenski dnevi knjige se navadno označuje s števnikom za imenom Slovenski dnevi knjige (2017).

  Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.