×

Kdaj uporabiti »saj« in kdaj »ker«
 • Vprašanje:

  Večkrat sem v zadregi, kdaj uporabiti veznik saj in kdaj veznik ker.
  Na primer: Nekaj učencev si gledališke predstave ni ogledalo, saj / ker so v šolo prišli prepozno.


  Odgovor:

  O razlikovanju med obema veznika je precej povedanega v naših pomenskorazlagalnih slovarjih, ki jih najdete na portalu Fran (www.fran.si).

  • Veznik saj povezuje enakovredne povedi in ga navadno (povzeto po SSKJ) uporabimo »za utemeljevanje, pojasnjevanje prej povedanega«, tudi za »izražanje nasprotja s prej povedanim«: Poznaš jo, saj je hodila s teboj v šolo.

  • Veznik ker se pojavlja v podredju, tj. v vzorčnem odvisnem stavku, in ga uporabljamo »za izražanje dejstva, da je vsebina odvisnega stavka vzrok dogajanju v nadrednem« (SSKJ): Ker resnice ni smel povedati, je rajši molčal.

  Načeloma odvisni stavki lahko stojijo pred glavnim stavkom ali za njim:
  Ker zdaj svetu vladajo moške sile, oblast ni uravnotežena z brezpogojno ljubeznijo
  Živite dejavno, ker ste dojemljivi za vzgibe okolice

  V povedi Nekaj učencev si gledališke predstave ni ogledalo, saj / ker so v šolo prišli prepozno je mogoče uporabiti tako veznik ker kot tudi saj, saj pomensko ustrezata – tako vzrok kot utemeljitev za to, da si učenci predstave niso ogledali. Izbira je odvisna od upovedovalca.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.