×

Kako zapisati veznike med alinejnim besedilom?
 • Vprašanje:

  Gre za neke vrste predlogo, kjer so po točkah naštete določene trditve. Zanima me, kako pisati besedo ALI med temi trditvami, ki so samostojne povedi, z malo ali veliko začetnico ali vse z velikimi črkami.

  1. Presežek, izračunan v skladu z zakonom XXX, za leto 2016 znaša 1.500 EUR.
   ALI
  2. Presežek, izračunan v skladu z zakonom YYY, za leto 2016 znaša 1.000 EUR.
  3. Sklep o porabi presežka ...
  4. ....
  5. ....


  Odgovor:

  Pri izbiri načina zapisa veznika ali lahko izberete zapis z malimi ali velikimi črkami. Zdi se, da je še najmanj primeren zapis z veliko začetnico, saj s tem nakazujete samostojnost veznika, ki pa je v primerih, ki jih navajate, vendarle v vlogi povezovanja dveh samostojnih skladenjskih enot. Raba samih velikih črk je seveda v funkciji poudarjanja.

  Helena Dobrovoljc (april 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.