×

Ali je pravilno »predzvita« ali »pred zvita« struktura?
  • Vprašanje:


    Zanima me ali je pravilno zapisano predzvita / pred zvita struktura?

    Odgovor:

    Brez konteksta lahko sicer le ugibam, a najbrž gre za strukturo, ki se jo zvije predhodno oziroma vnaprej, tj. pred nekim drugim postopkom. V tem primeru je pridevnik predzvit izpeljanka iz glagola predzviti, ki je tudi sam tvorjen iz podstavne zveze 'predhodno zviti'. V slovarjih slovenskega jezika, npr. v SSKJ in SP 2001, najdemo še druge primere za sestavljenke, v katerih ima predponsko obrazilo pred- pomen 'poprej': taki so npr. samostalnika predpriprava in predizobrazba, glagola predgreti in prednaročiti ter pridevnik predpripravljen.

    Tina Lengar Verovnik (april 2017)


Prijavite se za odgovor