×

Sklanjanje priimka »Mertelj«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako sklanjamo priimek MerteljMertlja ali Mertelja?


    Odgovor:

    Ker priimek Mertelj ni naglašen na zadnjem zlogu, ga sklanjamo Mertelj Mertlja ...

    Marko Snoj