×

Sklanjanje priimka »Bombek«
  • Vprašanje:

    Kako pravilno sklanjamo priimek Bombek? Bombka ali Bombeka?


    Odgovor:

    Ker priimek Bombek ni naglašen na zadnjem zlogu in ker je soglasniška skupina -mbk- med dvema samoglasnikoma izgovorljiva, se sklanja Bombek Bombka ...

    Marko Snoj (april 2013)