×

Pisanje bolezni z veliko ali malo začetnico
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali pišemo parkinsonova bolezen z veliko ali malo začetnico.


  Odgovor:

  Najkrajši odgovor bi bil, da gre za dvojnico, torej je pravilno oboje: Parkinsonova bolezen in parkinsonova bolezen.

  Aktualna pravopisna pravila (SP 1990 -- Pravila in naslednje izdaje) v členu 158 pravijo, da je pridevnike na -ov, -ev, -in priporočljivo pisati z malo, kadar zaznamujejo vrstnost (v imenih rastlin, bolezni, delov telesa, tehničnih izumov). Pravopisni slovar iz leta 2001 je zahtevo omilil, saj so v njem vse tovrstne zveze zapisane kot dvojnice, in sicer tako, da je na prvem mestu zapis z malo začetnico, za oznako in (ki po členu 1066 uvaja "nekoliko manj navadno dvojnico") pa je še zapis z veliko začetnico, npr.:

  párkinsonov in Párkinsonov -a -o (ȃ) ~a bolezen
  alzheimerjev in Alzheimerjev -a -o [álchájm] (ȃá) ~a bolezen

  Slovenska medicinska stroka se je odločila drugače: v Slovenskem medicinskem slovarju so vsa imena bolezni, ki vsebujejo izlastnoimenske svojilne pridevnike, pisana zgolj z veliko začetnico, npr.:

  Parkinsonov -a -o [párkinsonov] prim. Parkinson (Ja.)
  Stalne zveze: ~a (Ja.) bolezen;

  Odločitev za zapis zgolj z veliko začetnico je morda povezana z nekim drugim pravopisnim pravilom, ki pravi, da svojilne pridevnike iz lastnih imen v zvezah pišemo z veliko, kadar zaznamujejo "duhovno last" (člen 115), npr. Pitagorov izrek, Ludolfovo število. Ker so bolezni tipa Parkinsonova bolezen poimenovane po posameznikih, ki so jih prvi opisali, bi tudi pri njih lahko govorili o neke vrste "duhovni lasti".

  Pri prenovi pravopisnih pravil bomo upoštevali dvojničnost, ki jo nakazuje že pravopisni slovar, vendar bomo v skladu z gradivom, ki kaže na nekaj več velike začetnice v rabi, obrnili zaporedje. Predlagana dikcija pravila bo:

  Z veliko ali malo začetnico pišemo stalne besedne zveze, ki poimenujejo
  – bolezni: Downov/downov sindrom, Crohnova/crohnova bolezen, Aspergerjev/aspergerjev sindrom, Epstein-Barrov/epstein-barrov virus [...]

  Tina Lengar Verovnik (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.