×

Zanikanje – rodilnik ali tožilnik?
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, ali je v spodnjih primerih zanikanja v zvezi s "kot" pravilen rodilnik ali tožilnik? Ustreznejši se mi zdi tožilnik, ker zvezo "razumeti kot kaj" razumem kot povedkovo določilo, zato zanikanje nanjo po mojem občutku ne vpliva. Skladenjsko pa si ne znam pojasniti.

  • Vodenja postopka samega po sebi ni mogoče razumeti kot povzročanje/povzročanja škode.
  • Vodenja ni mogoče razumeti kot ustrezno/ustreznega.
  • Ne določa protipravnosti kot element/elementa odškodninske odgovornosti (tj. ne določa, da je protipravnost element odškodninske odgovornosti).
  • Odločitve ne bo občutil kot pravične.


  Odgovor:

  Odgovor na vprašanje je v znatni meri povezan s tem, kakšen glagol je v povedku, čeprav se je treba zavedati, da se zaradi analogije kot jezikovnega pojava z izrazitim delovanjem ob zanikanju rodilnik izkazuje določeno težnjo, da se poleg predmeta, na katerega dejanje neposredno prehaja, širi tudi na (zlasti najbližje) sosednje sestavine (o tem v razpravi Stavčna negacija v slovenščini že 1944 Anton Breznik).

  Ob dejanjih tipa 'imeti kaj v mislih, obravnavi z določenim mnenjem/odnosom do tega' (razumeti, dojemati, pojmovati, (ob)čutiti, doživljati, videti, jemati, obravnavati [kot] itd.) si lahko del povedi za kot, ki predstavlja glagolsko dopolnilo, predstavljamo kot skrajšan odvisnik kot da je ....
  Če navedemo nekaj zgledov iz korpusa Gigafida:

  • Učite se , ne jemljite študija kot zabavo [kot da je zabava],
  • Če je politika zrela , potem medijev ne obravnava kot nasprotnike [kot da so nasprotniki], ampak kot partnerje,
  • Zelo pomembno je tudi , da sami ne vidite starosti kot problem [kot da je problem],
  • Pravi menedžer vodenja ne sprejema kot službo [kot da je služba]* , ampak kot izziv,
  • /.../ tridesetega rojstnega dne ni čutila kot prelomnico [kot da je prelomnica].

  Kot pravilno ugotavljate, v teh primerih del povedi za kot predstavlja samostojno glagolsko dopolnilo, ki ni neposredno vezano na premi predmet ob zanikanem glagolu, zato načeloma stoji v tožilniku, ne rodilniku, kakor potrjujejo tudi zgornji zgledi. Smo pa že omenili, da je analogija zelo močna, zato je sodeč po stanju v korpusu Gigafida, tožilnik tu pred rodilnikom kvečjemu v rahli prednosti. Nekaj primerov z rodilnikom:

  • Generacija, ki je zdaj pri svojih najboljših močeh , prav gotovo ne občuti preteklosti kot kamna [kot da je kamen],
  • A vseeno sam ne razumemkolumne kot mesta [kot da je mesto] aktivnega opredeljevanja do političnih skupin,
  • Izpada iz pokala ni sprejel kot tragedije [kot da je tragedija].

  Druga možnost je, da del povedi za kot predstavlja nesamostojno prilastkovno dopolnilo samostalnika: v tem primeru se v sklonu ujema s samostalnikom. Če ta kot premi predmet, na katerega prehaja zanikano dejanje, stoji v rodilniku, potem enako velja za samostalnik kot njegovo dopolnilo.
  Nekaj zgledov:

  • Več let je že sicer prebiral slovenske časnike po internetu , vendar ni poznal jezika kot celote,
  • Sem eden redkih igralcev , ki pravzaprav ne mara monodrame kot vrste igralčeve izpovedi,
  • /.../ ob ekstremno nizkih temperaturah , kakršnim smo bili priča v zadnjem času, plina ne uporabljajo kot energenta za proizvodnjo elektrike.

  Če si za konec ogledamo še primere, ki jih navajate, bi torej najbolje zveneli takole:

  1. Vodenja postopka samega po sebi ni mogoče razumeti kot povzročanje [kot da je povzročanje] škode.
   Možen je sicer tudi rodilnik.
  2. Vodenja ni mogoče razumeti kot ustrezno [kot da je ustrezno] ali kot ustreznega (če pridevnik razumemo kot prilastek samostalnika v premem predmetu ob zanikanem dejanju ali kot potencialno navezno obliko, ki je sicer značilna za moški spol, vendar se pojavlja tudi v srednjem).
  3. Ne določa protipravnosti kot elementa odškodninske odgovornosti.
   Element predstavlja samostalniško prilastkovno dopolnilo samostalnika v premem predmetu ob zanikanem dejanju.
  4. Odločitve ne bo občutil kot pravično [kot da je pravična] ali kot pravične (če pridevnik razumemo kot prilastek samostalnika v premem predmetu ob zanikanem dejanju).

  Domen Krvina (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.