×

Pisanje poklicev »kmetijsko-podjetniški tehnik, »živilsko-prehranski tehnik« ipd.
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno zapišejo naslednji pridevniki: kmetijsko podjetniški (tehnik), živilsko prehranski (tehnik) in poklicno tehniško (izobraževanje)?


  Odgovor:

  V vseh primerih gre v skladenjski podstavi za priredne zveze, ki jih pišemo z vezajem (ta nadomešča veznik in):

  · kmetijsko-podjetniški tehnik (tehnik je usposobljen za področji kmetijstva in podjetništva);

  · živilsko-prehranski tehnik (je usposobljen za področji živilstva in prehrane);

  · poklicno-tehniško izobraževanje (izobraževanje, s katerim je poklicno usposabljanje ustrezno strokovno nadgrajeno => srednja strokovna izobrazba).

  Helena Dobrovoljc (april 2013)