×

Pomen termina »hasnovanje«
 • Vprašanje:

  Zanima me pomen besede hasnovanje.


  Odgovor:

  Hasnovanje je termin, ki je predstavljen v nastajajočem pravnozgodovinskem slovarju, in sicer v prvem delu, ki obsega čas do leta 1918.

  hasnovanje -a s v fevdalizmu po S. Vilfanu skupek stvarnih pravic odvisnega obdelovalca v fevdalni ureditvi, kjer je hasnovalec imel na kmetiji gospodarsko pobudo, torej je odločal o obdelovanju kmetije in je s pridelki razpolagal, posamezna zemljišča je z dovoljenjem gospoda lahko zamenjeval ali prepuščal v gospodarsko izrabo komu drugemu. Gospod mu je moral zagotoviti mirno posest in gospodarsko izrabo kmetije, zelo pogosto pa je tudi omogočal, da so kmetovi otroci tako razmerje podedovali.

  Termin hasnovanje je v svojih razpravah o pravni ureditvi v fevdalizmu uporabljal predvsem Sergij Vilfan, zato je v slovarju tudi takšno (sicer manj pogosto) pojasnilo.

  V današnjih besedilih se je osamosvojil del pomena, in sicer 'pravica osebe do gospodarske izrabe kake stvari', pri čemer se v pravnozgodovinskih besedilih omenja predvsem zajem kmetije.

  Na Franu najdemo v več slovarjih glagol hasniti, ki ohranja pomensko sestavino 'koristiti', ki je terminologizirana. Dandanes je hasnovanje stvarna pravica posesti, vendar rabe termina zaradi pravnozgodovinskega pomena in splošnojezikovne razširitve pomena tudi na 'pomoč' ne svetujem.
  SSKJ:

  hásniti -em stil. -im nedov. (á ȃ) raba peša koristiti, pomagati: takšno govorjenje nam nič ne hasne; zdravila so hasnila; prostost jim je bolj škodovala kot hasnila / denar mu ni hasnil)

  Vedno je treba namreč preveriti, če gre za stvarno pravico posesti ali katero od drugih stvarnih pravic, npr. služnostno pravico, kar je brez sobesedila nemogoče ugotoviti.

  Mateja Jemec Tomazin (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.