×

Slovenjenje zemljepisnih imen
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno zapisati dve zemljepisni imeni: Ivanščica (najvišja planina hrvaškega Zagorja, 1061 m) in Strahinščica (prav tako gora v Zagorju). Ponekod najdem poslovenjen zapis z j-jem (Ivanjščica, Strahinjščica).


    Odgovor:

    Pri obeh imenih se je najbolje držati hrvaške standardizirane oblike. Njihova enciklopedija piše Strahinščica (također Strahinjščica i Strahinjčica), Ivanščica ili Ivančica. Etimološko ustreznejše je sicer Strahinjščica (prim. osebno ime Strahinja, ki vsebuje priponsko obrazilo *yn'i, enako kot v besedi boginja).

    Silvo Torkar (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.