×

Slovenjenje zemljepisnih imen
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno zapisati dve zemljepisni imeni: Ivanščica (najvišja planina hrvaškega Zagorja, 1061 m) in Strahinščica (prav tako gora v Zagorju). Ponekod najdem poslovenjen zapis z j-jem (Ivanjščica, Strahinjščica).


    Odgovor:

    Pri obeh imenih se je najbolje držati hrvaške standardizirane oblike. Njihova enciklopedija piše Strahinščica (također Strahinjščica i Strahinjčica), Ivanščica ili Ivančica. Etimološko ustreznejše je sicer Strahinjščica (prim. osebno ime Strahinja, ki vsebuje priponsko obrazilo *yn'i, enako kot v besedi boginja).

    Silvo Torkar (maj 2017)