×

Kako zapisati zvezo »pohorske planje«: z malo ali veliko začetnico?
 • Vprašanje:

  Na naši ustanovi izvajamo projekt ALPA, kjer so eno od območij tudi Pohorske planje. Tu se precej lovimo, ker ne vemo, kako je z velikimi začetnicami teh dveh besed: Pohorske planje ali pohorske Planje ali Pohorske Planje ali morda celo pohorske planje.

  Gre za območje Pohorja, kjer so planje (travniki) in ne gre za krajevno ime, pač pa za planje s Pohorja.


  Odgovor:

  Na vaše vprašanje je mogoče pogledati z dveh različnih vidikov:

  1. če govorimo o območju, ki nosi ime »Pohorske planje«, potem je smiselno zapisati prvo besedo z veliko začetnico, drugo pa z malo, ker so planje občnoimenska beseda;

  2. če govorimo o neuradnem poimenovanju, ki ni lastnoimenskega značaja (kot npr. savinjska melišča, belokranjski steljniki), pa je upravičen le zapis z malo začetnico (tj. pohorske planje).

  V vašem primeru gre očitno za drugo rešitev, ki jo potrjuje tudi jezikovna raba oz. gradivo. Ustrezen je torej zapis pohorske planje.

  Helena Dobrovoljc (april 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.