×

Zapis naziva pred imenom in za njim
 • Vprašanje:

  Na dodiplomskem programu sem zaključil VSŠ program strojništva ter pridobil naziv diplomirani inženir strojništva.
  Nato sem diplomiral na podiplomskem specialističnem študijskem programu (povezava) ...
  Potem se doktoriral na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (doktor znanosti).
  Kako naj vse skupaj zapišem v ime Boris Kraševec?


  Odgovor:

  Znanstvene naslove okrajšane zapisujemo pred imenom in priimkom, npr. mag. Janez Novak, dr. Jana Novak. Kadar želimo obenem navesti še strokovno področje, ki ga je posameznik absolviral pri predhodnem študiju, to navedemo za imenom, npr. dr. Jana Novak, univ. dipl. slov.

  Razlika med strokovnimi naslovi nekdanjih univerzitetnih in visokošolskih študijev je v odsotnosti okrajšave univ. pri slednjih. Dodatek za vašim imenom in priimkom bi tako imel obliko dipl. inž. str. Ker ste opravili tudi specialistični študij, pa se v skladu s takrat veljavnim zakonom, ki je urejal strokovne in znanstvene naslove, podatek o tem v obliki okrajšave spec. zapiše za strokovnim naslovom.

  Vse skupaj torej zapišete kot dr. Boris Kraševec, dipl. inž. str., spec.

  Na podobna vprašanja smo sicer že večkrat in bolj obširno odgovarjali; najdete jih pod ključnim pojmom pisanje nazivov.

  Tina Lengar Verovnik (maj 2017)