×

Zakaj so prebivalci Severne Koreje »Severni Korejci«, in ne »Severnokorejci«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj so v prvi različici SP prebivalci Severne Koreje -- Severnokorejci, v naslednji (vsaj v elektronski obliki) pa Severni Korejci oz. zakaj na primer nista možni obe obliki.


  Odgovor:

  Pri sestavljanju pravopisnega slovarja SP 2001 ravnali so smernicah, določenih v pravopisnih pravilih. Ta v členu 57, ki sicer govori o veliki začetnici pri sestavinah večbesednih prebivalskih imen, določajo zapis Severni/Južni Korejec. Verjetno so v elektronski izdaji popravili spodrsljaj tiskane izdaje.

  Na mestu pa je tudi vaše vprašanje, zakaj je normirana (oz. dovoljena) le ena različica prebivalskega imena, če sta v rabi obe. Jezikovnim uporabnikom pravopisna pravila žal ne pojasnjujejo, kakšna je razlika med Severnim Korejcem in Severnoameričanom (v členu 53 pravopisnih pravil je namreč določena tudi oblika prebivalca Severne Amerike, in sicer Severnoameričan). Kdaj naj se torej odločimo za eno in kdaj za drugo obliko?

  Če se osredinimo le na tipe imen s sestavino severni, zahodni, južni, vzhodni ter vzamemo za merilo pravopisni slovar, potem ugotovimo, da prevladujejo enobesedna imena, torej zloženke: Južnodakotčan, Južnokarlinčan, Vzhodnoberlinčan, Severnoirec Zahodnosaharec... Le izjemoma iz tovrstnih večbesednih zemljepisnih imen tvorimo večbesedna prebivalska imena:

  Vzhodna Nemčija --> Vzhodni Nemec, Vzhodna Nemka

  Severna Koreja --> Severni Korejec, Severna Korejka

  Južna Koreja --> Južni Korejec, Južna Korejka

  Zahodna Avstralija --> Zahodni Avstralec, Zahodna Avstralka

  Zahodna Nemčija --> Zahodni Nemec, Zahodna Nemka

  Če ta imena preverimo še v besedilnem korpusu Gigafida, ugotovimo, da v rabi prevladujeta obe obliki, ki ju normirajo pravopisna pravila: Severni Korejec (439 pojavitev) in Severnoameričan (96 pojavitev), seveda pa se pojavljata obe nenormirani različici, tj. Severnokorejec (137 pojavitev) in Severni Američan (29 pojavitev).

  Zanimiveje je pregledati, kako uporabniki tvorijo prebivalce iz tistih zemljepisnih imen, ki v pravopis niso vključena:

  Osnovna oblika Število pojavitev Osnovna oblika Število pojavitev
  Vzhodnoevropejec 142 Vzhodni Evropejec 88
  Severnovietnamec 3 Severni Vietnamec 30
  Severnoprimorec 10 Severni Primorec 47
  Severnoevropejec 5 Severni Evropejec 28
  Severnoafričan 26 Severni Afričan 19
  Južnotirolec 19 Južni Tirolec 215

  Ob preglednici je mogoče ugotoviti, da je odločitev za eno ali drugo obliko povsem arbitrarna. To dejstvo bo treba upoštevati tudi ob prenovi pravopisnih pravil.

  Helena Dobrovoljc (april 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.