×

Kako je prav: »dalj« ali »dlje«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera uporaba besede dalj je pravilna. Npr..

  1. Odsoten je bil dlje časa.
  2. Odsoten je bil dalj časa.
  3. Oziroma, ali je sploh katera.


  Odgovor:

  Prislova dlje in dalj sta v grobem pomensko prekrivna. Lahko izražata prostor, količino prostora, tj. 'večjo razdaljo' v pomenu 'bolj daleč', ali čas, količino časa, tj. 'daljše trajanje', kot npr. v vaših primerih, tj. dalj časa, dlje časa. Pregled korpusov izkazuje pogostejšo rabo zveze dalj časa, sicer pa z izjemo zveze ohraniti se bolj dolgo namesto ohraniti se dlje časa priročniki (SSKJ in SP 2001) ne dajejo posebnih priporočil glede prednostne rabe in se lahko samostojno odločite glede izbire leksema.

  Nataša Gliha Komac (maj 2017)


Prijavite se za odgovor