×

Izvor priimka »Arh«
  • Vprašanje:

    Prosim za pojasnilo o izvoru in pomenu priimka Arh. Gre za rodbinski priimek, ki je nastal iz krstnega (osebnega) imena Heinrich?


    Odgovor:

    Priimek Arh ima žarišče na Gorenjskem. Vsaj l. 1602 je izpričan v Bohinjski Češnjici v zapisu Harrich. Razvoj Harrich > Arrich > Arh potrjujejo tudi drugi viri na tem območju. Harrich je mlajša nemška različica germanskega krstnega imena Heinrich, lat. Henricus, na slovenskem Štajerskem se pojavlja kot Areh. Priimka Areh ter priimek Arih sta dejansko le štajerski varianti gorenjskega priimka Arh.

    Silvo Torkar (maj 2017)