×

Sklanjanje arabskih večbesednih imen
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja večbesedno arabsko ime Hafis ben Šejk al Ahram?

  Hafisa ben Šejka al Ahram(a)
  Hafisu ben Šejku al Ahram(u)
  Hafisa ben Šejka al Ahram(a)
  Hafisu ben Šejku al Ahram(u)
  Hafisom ben Šejkom al Ahram(om)?


  Odgovor:

  V večbesednih imenih moškega spola navadno sklanjamo vse sestavine, razen predimkov (Van Gogh – Van Gogha) in predimkom podobnih besed, členov (npr. al/el – el Gadafi – el Gadafija; bin Laden – bin Ladna).

  Tudi ime Hafis ben Šejk Al Ahram sklanjamo po zgoraj navedenem vzorcu:
  rod. Hafisa ben Šejka Al Ahrama.

  (Pravopisna pravila v členu 1121 pravijo, da »člena al v arabskih zemljepisnih imenih navadno ne pišemo; pri osebnih imenih ga pišemo z veliko začetnico in ločeno od imena«.)

  Kot je razvidno iz vprašanja, dvomite o sklonljivosti zadnje sestavine. A previdnost ni potrebna. Pomen sestavine Al Ahram mi sicer ni znan, ime je prekrivno z imenom egiptovskega časnika in se nanaša na piramide.
  Če primerjamo vaše ime z bolj znanim v bližini, ki ima v zadnji sestavini prostorski pomen, kot je npr. pri Leonardo da Vinci (prevod bi se glasil Leonardo iz Vincija), ugotovimo, da zaradi ohranjanja zapisa imena v izvirniku (imen ne prevajamo) razvidne polnopomenske sestavine sklanjamo.

  Helena Dobrovoljc (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.