×

Sklanjanje in svojilni pridevnik imena »Nelly«
 • Vprašanje:

  Kako bi bil svojilni pridevnik imena Nelly?
  Nellyjin? Ali kako drugače?


  Odgovor:

  Ime Nelly je nesklonljivo: pri Nelly, z Nelly.
  Svojilni pridevnik je tvorjen tako, da imenu dodamo j, torej Nellyjin.

  Obstaja sicer pravopisno pravilo, ki pravi, da se pri besedah/imenih na -i (mami) ob morebitni »domači« vzporednici na -a (mama), svojilni pridevnik tvori tudi brez j (v obeh navedenih primerih torej mamin). Težko bi trdili, da je vzporednica imenu Nelly v slovenščini Nela, zato priporočamo svojilni pridevnik Nellyjin, ki se loči od Nelin (< Nela).

  Natančnejšo razdelitev tvorbe svojilnih pridevnikov iz imen ženskega spola najdete v prispevku T. Lengar Verovnik in H. Dobrovoljc o pregibanju unikatnih in redkih ženskih imenih v monografiji Pravopisna razpotja, ki je dostopna prek sistema Google Books.

  Tudi v svetovalnici je bila problematika že pojasnjena in jo najdete v odgovoru:
  Osebna imena in njihovi svojilni pridevniki

  Helena Dobrovoljc (maj 2017)