×

Svojilni pridevnik iz imena »Mišo« je »Mišov« ali »Mišev«?
 • Vprašanje:

  PK Ilirija vsako leto prireja tekmovanje v spomin na trenerja, ki mu je bilo imel Miloš Mišo Sladoje. V preteklosti so tekmovanje imenovali Mišov memorial, letos pa Mišev memorial. Katero od obeh poimenovanj je pravilno?


  Odgovor:

  Moška imena na samoglasnik, ki ni naglašen, govorcem povzročajo težave:

  • imena na o (Sášo) pogovorno podaljšujemo s t (Sašota), knjižno ne (Saša);
  • imena na -a (Míha) sklanjamo po dveh paradigmah (Miha in Mihe), pogovorno pa na različne načine (npr. Miheta/Mihata);
  • imena na e (Máte, Ánte) sklanjamo na več načinov, odvisno od tega, ali ime občutimo kot domače ali kot tuje, (Mateja, Mateta) ...

  Poleg tega pri imenih na (nenaglašeni) -o (Mišo, Aco, Joco, Sašo, Braco) opažamo, da govorci (kljub pravopisnemu določilu – členi 957 in dalje –, ki je razvidno tudi iz slovarskega zgleda bajaco v pravopisnem slovarju (gl. spodaj)), s težavo sprejemajo pridevnike Ačev, Mišev, Sašev, Bračev, saj so ti oddaljeni od splošnih pogovornih oblik Acotov, Mišotov, Sašotov in Bracotov, zato tudi v knjižnem jeziku pogosteje uporabljajo pogovorne oblike Acov, Mišov, Sašov in Bracov.

  Sistemsko utemeljeno preglaševanje svojilnega obrazila -ov v -ev se pri moških samostalnikih, ki se končajo na izgovorjeni c ž š č dž in o, pogosto ne uveljavlja. Z odločitvijo, da se svojilni pridevnik v imenu prireditve Mišev memorial prilagodi sistemski (Mišev) in ne pogovorni (Mišov) različici, se bo morda razširila in uveljavila tudi sistemska tvorba. V nasprotnem primeru bo v naslednjem obdobju opisa knjižne slovenščine smiselno razmisliti o normiranju dvojničnih oblik, kar bi dopustilo tudi tvorbo Mišov. O tovrstnih zadregah se pri nas izrekata slovnica in normativni slovarji, kakršen je pravopis, zato je vaše vprašanje v svetovalnici aktualno tudi za Pravopisno komisijo pri SAZU in ZRC SAZU, ki bo odločala o tem, ali ime v knjižni normi evidentirati kot bolj ali kot manj prilagojeno sistemu.

  Prim. še izpis iz slovarja slovenskega pravopisa (SP 2001). [Krožec označuje nepravilno v knjižnem jeziku.]

  bajáco -a m z -em člov. (ȃ) |burkež|
  bajáčev -a -o (ȃ), °bajácov -a -o (ȃ)

  Míšo -a, °-ta m z -em oseb. i. (ȋ)
  Míša -e ž, oseb. i. (ȋ)
  Míšev -a -o, °-tov -a -o (ȋ)

  Sášo -a, °-ta m s -em oseb. i. (ȃ)
  Sášev -a -o, °-tov -a -o (ȃ)

  Preberite tudi odgovor na vprašanje: »Kako je prav: Francova ali Frančeva sestra?«

  Helena Dobrovoljc (maj 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.