×

Tipografske zamenjave – ü ali ue, ä ali ae, ö ali oe?
 • Vprašanje:

  Ob Goetheju je v Gigafidi statistika na strani zamenjave; torej Goethe – 2201, ne Göthe – 20. Že pri imenu Käthe pa se razmerje spremeni:
  Käthe - 77, Kaethe - 9; pri imenu Südmarka pa ostaja le še ü, zapisa z ue ni.
  Kaj torej priporočate?


  Odgovor:

  Nemški ö (o s preglasom) se izgovori v sprednjem delu ustne votline in ga srečamo v besedah, kot sta npr. Förster in Göttingen, nemški oe pa je izgovorjen v zadnjem delu ustne votline, zato je Goethe izvorno zapisan z dvočrkjem.

  Govorci nemščine ločijo med obema različicama, ki se v govorjeni slovenščini izenačita v ozki ali široki e [géte] nasproti [fêrster], v pisni slovenščini pa v oe, a le v primerih, če nimamo možnosti zapisa posebnih znamenj.
  Slovenski pravopis 2001 namreč v teh primerih priporoča tipografske zamenjave: »črke ü, ö, ä in ß zamenjujemo z ue, oe, ae in ss: München, Köln, Händel, GaußMuenchen, Koeln, Haendel, Gauss« (pravila, člen 1097).
  Tako zaradi tipografskih poenostavitev izenačimo izvorno različne glasove, kar pojasni tudi Käthe in Südmarka, ki ju zapišemo s preglasom že izvorno.

  Pri prenovi pravopisnih pravil bo treba razmisliti tudi o tem, ali sodobna pisna sredstva omogočajo zapis vseh črk, za katera so pravopisna pravila do sedaj določala tipografske poenostavitve. Vsekakor je vprašanje pomembno že zaradi iskalnih mehanizmov. V prenovljenem knjižničarskem sistemu Cobiss npr. ne najdete priimka Gvozdanović, če ga ne vpišete z mehkim ć, v NUK-ovem dLibu pa ne Köln, če ga zapišete, kot priporoča SP, torej kot Koeln.

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.