×

Ženska oblika samostalnika »lovec«
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni! Za ž. sp. sam. lovec je uveljavljena oblika lovka, kar navaja tudi SSKJ. Pojavilo pa se je mnenje, da je lovka tudi priprava. Zato naj bi bila ženska, ki lovi, lovkinja ali lovica.

  Lepo prosim za Vaše mnenje in se Vam zanj najlepše zahvaljujem.


  Odgovor:

  Beseda lovka v pomenu 'ženska, ki lovi' je res enakopisnica besedi lovka v pomenu 'gibljiv organ nekaterih nižje razvitih živali za lovljenje hrane, tipanje', vendar ne gre za isto besedo, saj se med seboj razlikujeta v tonemskem naglasu, prva ima nizkega (akut), druga visokega (cirkumfleks). Ta razlika je resda neznatna in je vsi ne slišijo prav dobro, pa vendar obstaja. Slovenščina doslej ni ustvarila in uveljavila sicer mogočih dodatnih tvorjenk, kot bi bili lovica ali lovkinja, saj je vsaj iz sobesedila razviden mišljeni pomen. Podobnih primerov je v našem jeziku še nekaj, npr. drsalka, navijalka, varovalka, v množini kopalke, če zanemarimo veliko začetnico, tudi Danka/danka, ki prav tako niso moteči.

  Marko SnojNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.